מה שקיים הוא מעט צער, מעט רחמים וסיבכי ערגות נמוגות: עיון אקזיסטנציאליסטי בפרוזה של יעקוב שבתאי

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: