מיניות, מגדר וצילום במרחב החזותי בין בעקבות הזמן האבוד למרסל פרוסט והשבויה לשנטל אקרמן

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: