"על דעת המקום": דפוסי שימוש במורשת ישראל כמקור מידע בפסיקה הישראלית

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: