טקסט, עולם, קורא: מפתחות ליצירתה של נורית זרחי על פי גישתו ההרמנויטית של הנס גיאורג גאדאמר

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: