נשים יהודיות בברלין ותרבות הנאורות בסוף המאה השמונה-עשרה וראשית המאה התשע-עשרה: ניתוח מגדרי

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: