אוניברסאליות אימננטית: וילהלם דילתאי והמכנה המשותף המאפשר הבנה אנושית

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: