חקר השפה של ויטגנשטיין כמתודת פרשנות ספרותית

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: