דפוס של דיינות: הרב יוסף קאפח

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: