צילום שחור לבן: הדיאלקטיקה של המסמן הגזעי בצילום ישראלי 1970-1950

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: