התמורות התרבותיות והחברתיות עם כניסתן של נשים לשדה השיח ההלכתי

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: