תופעת הביקורת במעשי חכמים מן התלמוד הבבלי

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: