קווי לשון יחודיים לסופרות דתיות וחרדיות בהשוואה לסופרות חילוניות בסיפורת הישראלית בת זמננו

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: