הסיפורת הזכרונית על השואה כסוגה עצמאית בין היסטוריה לספרות: מקרה המבחן של עדים במשפט אייכמן

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: