אסתטיקה של תרבות הצריכה: חוויה ושיפוט אסתטי תלויי תרבות של אובייקט הצריכה

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: