מחקר הרמנויטי של ההיבט הפרשני בתלמוד הבבלי

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: