המקום הביניימי, בין כאן לבין שם, מקרה נמל התעופה לוד/בן גוריון

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: