הפסיכואנליזה של השיח השירי: עיון ביצירתם של דוד אבידן ויונה וולך כמקרה מבחן לקריאה לאקאניאנית בשירה

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: