הדגם הנשנה ומושג החזרה במחצית השנייה של המאה העשרים: בין אמנות למלאכה

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: