מערכת שעות צפויה לשנת תשפ"א - לא סופי

 התוכנית לפרשנות ותרבות – מערכת תשפ"א

 

תכנית צפויה לתשפ"א – לא סופי – בכפוף לאישור ועדת ההוראה של היחידה.

מתרגלים:

פרשנות השיח – גב' מיכל ולר

הרמנויטיקה – גב' יעל קנטי-יפה

קולקוויום + ריכוז רישום למסלול פסיכואנליזה – גב' יעל פרי-הרצוביץ'

קולקוויום + אתר ודף הפייסבוק - גב'  רותם אלבז

 

 

מס' קורס

שם מרצה

שם קורס

יום ג'

יום ד'

 

27-110-01- ה

 

27-110-02 (הדרכה)

ד"ר ד. למברגר

פרשנות השיח

 

שיעור

חובה

12-8

סמסטר א

 

27-1441-01- ה

 

27-1442-01- ס

ד"ר ע. גוברין

היבטים פילוסופיים ופסיכואנליטיים של רוע ושיפוט מוסרי

 

 שיעור וסמינר

10-12

 

 

27-130-01

פרופ' ח. שוהם

סדנת דוקטורנטים

12-10

 

27-1211-01- ה

 

27-1212-01- ס

 

פרופ' ר. מירון

פואטיקה, מציאות ואמת: דילתיי, היידגר וגאדמר

 

שיעור וסמינר

14-12

 

27-133-01

ד"ר ד. למברגר

סדנת דוקטורנטים

 

14-12

סמסטר א

 

27-174-01

ד"ר ע. גוברין

הרמנויטיקה ופוסט-מודרניזם: היבטים

פסיכואנליטיים

 

חובה למסלול פסיכואנליזה

12-14

 

27-1213-01

ד"ר נ. אפל

אמנויות והשיח הביקורתי: מחשבה, הערכה ופעולה 

 

שיעור

14-12

 

27-115-01

27-115-02

(הדרכה)

 

27-121-01

27-121-02

(הדרכה)

פרופ' ח. שוהם

קולוקוויום

 

חובה

16-14

 

27-132-01

27-132-02 (הדרכה')

ד"ר ת. כספי

קולוקוויום למסלול פסיכואנליזה

 

חובה למסלול פסיכואנליזה

16-14

 

27-116-01

27-116-02 (הדרכה)

פרופ' ר. מירון

הרמנויטיקה

 

חובה

18-16

 

27-106-01

ד"ר ל. רזינסקי

סדנת דוקטורנטים

20-18

 

27-1214-01- ה

 

27-1215-01- ס

 

ד"ר י. בנימיני

פרויד, יונג ולאקאן על התרבות והדת

 

שיעור וסמינר

20-16

סמסטר א

 

27-1216-01- ה

 

27-1217-01- ס

 

ד"ר י. בנימיני

פסיכואנליזה ושקיעת האבהות – פרויד עם לאקאן

 

שיעור וסמינר

20-16

סמסטר ב

 

27-171-01

ד"ר ע. גוברין

סדנת דוקטורנטים

 

10-8

 

27-1218-01

 

 

גב' א. שור-לוי

פרידה ונפרדות – עיון פסיכואנליטי-ספרותי

 

שיעור

 

12-10

סמסטר א

27-1219-01

 

גב' א. שור-לוי

דמיון, הסמלה ושפה במרחב הטיפולי

 

שיעור

 

12-10

סמסטר ב

27-127-01

ד"ר ל. רזינסקי

תיאוריה וביקורת מפסיכואנליזה ועד פוסט-הומניזם

 

חובה

 

12-10

27-136-01- ה

 

27-1360-0- ס

ד"ר ל. רזינסקי

לחשוב את העכשיו, להבין את ההווה

שיעור וסמינר

 

14-12

27-195-01

פרופ' ר. מירון

סדנת דוקטורנטים

 

14-12

27-100-01

ד"ר ד. ינון

מבוא לתיאוריות ביקורתיות

 

חובה

 

16-12

סמסטר ב

27-131-01

פרופ' ח. שהם

תיאוריות של תרבות: היבטים סוציולוגיים ואנתרופולוגיים

 

חובה

 

16-12

סמסטר א

27-197-01

ד"ר ד. ינון

סדנת דוקטורנטים

 

18-16

סמסטר ב