הדימוי הגרפי: בין אובייקט מדומיין לסמל חזותי היבטים פסיכואנליטיים ולשוניים ביצוב הגרפי

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: