היראות, בדיה ומופע: מיצג האישיות באמנות הדיוקן של ברונצינו

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: