"מן ההכרח להעמיד את החיים על יסוד אחר" תפיסתו הדתית-קיומית של פנחס שדה

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: