ביו-גרפיה: כתב, כתיבה חיים | הכנס השנתי הרביעי של התכנית

27/11/2019 - 09:30 - 17:00

ביו-גרפיה: כתב, כתיבה, חיים

הכנס השנתי הרביעי

התוכנית הבינתחומית ללימודי פרשנות ותרבות, אוניברסיטת בר אילן

אולם פלדמן, יום רביעי, 27.11.2019, כ"ט חשוון, תש"פ

 

9:30 התכנסות וכיבוד קל

 

11:30-10:00 מושב ראשון: למה לכתוב?

יו"ר: ד"ר יצחק בנימיני, התוכנית ללימודי פרשנות ותרבות, אוניברסיטת בר אילן

ברכות: פרופ' דניאלה דוויק, ראש התוכנית ללימודי פרשנות ותרבות, אוניברסיטת בר אילן

             פרופ' גיל דיזנדרוק, ראש היחידה ללימודים בין-תחומיים, אוניברסיטת בר אילן

ד"ר שלמה גוזמן-כרמלי, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת בר אילן

מילות מקלט: פרקטיקות ריפוי טקסטואליות

ד"ר ליאור גרנות, המחלקה לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בן-גוריון

"מִלָּה-מִלָּה אֲנִי כּוֹתֶבֶת אֶת הַלַּיְלָה": כתיבה כמבטאת ומאירה את חלקיה המוחשכים של הנפש

ד"ר לירן רזינסקי, התוכנית ללימודי פרשנות ותרבות, אוניברסיטת בר אילן

ספרות ודאטא

 

13:15-11:45 מושב שני: איך לכתוב?

יו"ר: ד"ר ענר גוברין, ראש המסלול לפסיכואנליזה ופרשנות, התוכנית ללימודי פרשנות ותרבות, אוניברסיטת בר אילן

פרופ' רוני מירון, התוכנית ללימודי פרשנות ותרבות, אוניברסיטת בר אילן

"החיים כמנגינה" – וילהלם דילתיי וההרמנויטיקה של הביוגרפיה

ד"ר ורד טוהר, המחלקה לספרות עם ישראל, אוניברסיטת בר אילן

כתיבה וחיים בסיפורים עבריים קדם-מודרניים

ד"ר טלי סידר, ביה"ס לחינוך, האוניברסיטה העברית בירושלים

אירוניה והומור ביומנה של ברידג'ט ג'ונס

 

14:15-13:15 הפסקת צהריים

 

14:15-15:45 מעבודת דוקטורט לסֵפֶר – חגיגת ספרים שנוצרו בתוכנית

יו"ר: ד"ר דרור ינון, התוכנית ללימודי פרשנות ותרבות, אוניברסיטת בר אילן

ד"ר רותי גינזבורג, המכללה האקדמית "בצלאל" ובית ברל

והייתם לנו לעיניים: ארגוני זכויות אדם ישראלים בשטחים הכבושים מבעד לעין המצלמה, תל אביב: רסלינג, 2014.

ד"ר מירב רוט, ראש התכנית לפסיכותרפיה, אוניברסיטת תל אביב

מה קורה לקורא? התבוננות פסיכואנליטית בקריאת ספרות, ירושלים: כרמל, 2017.

ד"ר עמית עסיס, מגזין "סגולה"

לנוכח ערב סתיו מחריש: ס. יזהר והולדת הצבר מרוח הספרות, שדה בוקר: מכון בן-גוריון, 2017

 

17:00-16:00 הרצאת מפתח

יו"ר: ד"ר חזקי שוהם, התוכנית ללימודי פרשנות ותרבות, אוניברסיטת בר אילן

ד"ר אסף ענברי

אוטוביוגרפיה בעידן הנרקיסיזם

 

 *ביום זה לא יתקיימו לימודים