פרופ' דניאלה דוויק

פרופ'
ראש התוכנית ללימודי פרשנות ותרבות