מערכת קורסים תש"פ

התוכנית לפרשנות ותרבות – מערכת תש"פ

 

מס' קורס

שם מרצה

שם קורס

יום ג'

יום ד'

 

27-110-01

27-110-02

 

ד"ר ד. למברגר

 

אופירה שור-לוי

פרשנות השיח

(שיעור והדרכה)

חובה

8-12

סמסטר א

 

 

27-130-01

 

ד"ר ח. שוהם

סדנת

דוקטורנטים

10-12

 

 

27-1443-01-ה

27-1444-01-ס

 

ד"ר ע. גוברין

סוגיות תיאורטיות ופילוסופיות בפסיכואנליזה עכשווית

(שיעור / סמינר)

קורס בחירה

10-12

 

 

27-1445-01-ה

27-1446-01-ס

פרופ' ר. מירון

הפנומנולוגיה - מתודה, השקפת עולם ומטפיזיקה

(שיעור / סמינר)

12-14

 

 

27-174-01

 

ד"ר ע. גוברין

הרמנויטיקה ופוסט-מודרניזם: היבטים

פסיכואנליטיים

חובה למסלול פסיכואנליזה

12-14

 

 

27-1077-01-ה

 

27-1078-01-ס

ד"ר ל. רזינסקי

הסובייקט החושב את עצמו

(שיעור / סמינר)

קורס בחירה

14-18

אחת לשבועיים

 

 

27-116-01

27-116-02

פרופ' ר. מירון

יעל קנטי יפה

הרמנויטיקה

חובה

 

16-18

 

 

27-105-01 ה

27-1055-01 ס

ד"ר ד. ינון

 

פילוסופיה של הגוף

(שיעור / סמינר)

16-18

 

 

27-146-01

 

ד"ר נ. אפל

פועלים, פאנקיסטים ופרוורטים: מבוא ללימודי תרבות

(שיעור )

18-20

 

 

מס' קורס

שם מרצה

שם קורס

יום ג'

יום ד'

 

27-171-01

ד"ר ע. גוברין

סדנת דוקטורנטים

 

8-10

 

27-127-01

 

ד"ר ל. רזינסקי

תיאוריה וביקורת מפסיכואנליזה ועד פוסט-הומניזם

חובה

 

10-12

 

27-195-01

 

פרופ' ר. מירון

סדנת דוקטורנטים

 

12-14

 

27-106-01

ד"ר ל. רזינסקי

סדנת דוקטורנטים

 

12-14

 

27-131-01

ד"ר ח. שוהם

תיאוריות של תרבות: היבטים סוציולוגיים ואנתרופולוגיים

חובה

 

12-14

 

27-115-01-א

27-115-02-א

 

27-121-01-ב

27-121-02-ב  

ד"ר ח. שוהם

רותם אלבז

 

ד"ר ח. שוהם

רותם אלבז

קולוקוויום מחלקתי -שנה א'

חובה נוכחות בלבד

 

קולוקוויום מחלקתי -שנה ב'

חובה נוכחות בלבד

 

14-16

 

27-132-01

27-132-02

ד"ר ת. כספי

יעל פרי הרצוביץ

קולוקוויום למסלול פסיכואנליזה

חובה נוכחות בלבד

 

14-16

 

27-1447-01-ה

 

27-1448-01-ס

ד"ר  י. בנימיני

 

החזותי אצל פרויד ולאקן

 (שיעור / סמינר)

קןרס בחירה

 

16-18

 

27-133-01

ד"ר ד. למברגר

סדנת דוקטורנטים

 

16-18

סמסטר א'

 

27-197-01

ד"ר ד. ינון

סדנת דוקטורנטים

 

16-18

 

27-100-01

ד"ר ד. ינון

מבוא לתיאוריות ביקורתיות

(שיעור)

חובה

 

18-20

 

 

הערה:

סדנאות דוקטורנטים – חובת נוכחות לתלמידי מסלול פסיכואנליזה , החל מהשנה השניה ללימודים.