"The Book-as-Subject": Special summer seminar in the program October 26-27, 30-31

26/10/2016 - 19:30 - 31/10/2016 - 19:30
הרשמה לכנס: 

גע לפני חידוש הלימודים, תקיים התוכנית לקראת סוף חודש אוקטובר סמינר קיץ מיוחד בנושא 

The Book-as-Subject 

שייערך במשותף על ידי ד״ר לירן רזינסקי וד״ר רפאל סיגל מ- Amherst College (ארה״ב).

הסמינר עוסק ביחס בין סופרים וספרים, בין הסובייקט הכותב והטקסט הנכתב. סילבוס הסמינר מצורף.

הסמינר הוא ללא קרדיט אקדמי, אך יש אפשרות לקבל עליו קרדיט אקדמי לנרשמות/ים בנוסף גם לסמינר ״הסובייקט החושב את עצמו ‐ הדינמיקה של ייצוג עצמי״


הסמינר יתקיים בחדר הסמינרים, בנין 604, חדר 309 בימים רביעי וחמישי, ה- 26 וה-27 לאוקטובר 2016, ובימים ראשון ושני, ה- 30 וה-31 לאוקטובר, בין השעות 10:00 ו- 13:30. 

הסמינר ייערך באנגלית, ומיועד לתלמידי/ות מ.א ודוקטורט.

לפרטים ולהרשמה (הרשמה מוקדמת חובה): Liran.Razinsky@biu.ac.il

/files/culture/shared/the_book-as-subject_syllabus.pdf