All That Is Solid Melts Into Data A film by Boaz Levin and Ryan Jeffery

09/02/2016 - 16:30 - 19:00
ביום ג׳, ה- 9 לפברואר בשעה 16:30, תקיים התכנית הקרנה ודיון בסרט
All That Is Solid Melts Into Data
A film by Boaz Levin and Ryan Jeffery
הסרט, מסה מחקרית-תיעודית על נתונים ובנייינים, על וירטואלי וממשי, על ״הענן״ והבנין, חוקר את מרכזי הנתונים, ה- Data Centers. הסרט בודק כמה סמיך ״הענן״ וממה הוא בנוי, כדי לחפש תשובה לשאלה 
״איפה נמצא האינטרנט?״
לאחר ההקרנה, תתקיים שיחה ביני לבין במאי הסרט, בועז לוין.
ההקרנה במסגרת הסמינר ״לחשוב את העכשיו״, ופתוחה לקהל הרחב.
 
אז אם תמיד רציתן/ם לדעת איפה, לעזאזל, נמצא האינטרנט, זה הזמן לגלות.
על סרטו הקודם, Last Person Shooter  (שעוסק בקשר בין ראיה לצילום ולחימה) זכה בועז לוין בפרס אוסטרובסקי בפסטיבל הסרטים הלפני אחרון בירושלים.
 
ההקרנה: 
יום ג׳, ה-9 לפברואר, שעה 16:30, 
בנין 604 אולם 102, אונ׳ בר אילן

/files/culture/shared/data_film_1.pdf