האם תיתכן טרנספורמציה רדיקלית של העצמי? עיון בעקבות הפילוסופיה של באדיו

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: