מאפיינים נשיים בשירי אהבה שך משוררות עבריות במאה העשרים: לאה גולדברג כמקרה מבחן

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: