מושגי מפתח בחקר התרבות - הכנס השני השנתי של התוכנית ללימודי פרשנות ותרבות