פילוסופיה, תרבות, יהדות - יום עיון לכבוד פרופ' אבי שגיא

02/06/2015 - 09:30 - 15:00

 

/files/culture/shared/yvm_yvn_by_shgy_1.pdf