סגנון - היבטים הרמנויטיים וביקורתיים בהתייחס למחשבת גאדאמר

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: