צלחת אוכל אישית: על היחסים עם חפץ שימושי כייצוג של היחיד והתגבשות חווית העצמי

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: