כשחוק פוגש פרשנות - על אופני הקיום של המפגש בין החוק לפרשנות במשפט

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: