אמנות המיצב כסוכן חברתי: אסטרטגיות של הבניית עמדות חברתיות וקהילתיות

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: