תפקידם של רציונלים בפסיקה הלכתית: גישה סמיוטית

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: