מודלים מושגיים ע"פ תיאוריות של אוטופיה, פער ותשוקה ויישומם בתכנון וביצירה במרחב האורבאני

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: