שינוי בקיבוץ: עיון פילוסופי-ספרותי

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: