מקורות הרוע בנפש האדם: קריאה יונגיאנית של מיתולוגיות בריאת העולם

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: