מעברים בין "מבנים חברתיים" והשפעתם על כינון וביטוי ה"עצמי"

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: