האם פרקטיקת ההתנצלות רלוונטית לפסיכואנליזה?

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: