תפיסת ההשפעה של השירות הצבאי על מהלך החיים: מחקר קוהורט בפריפריה הישראלית

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: