עבודות דוקטורט

שנהסמל מיון סטודנט/ית מנחה
2012 חווית הכפילות בספרות בראי הפסיכואנליזה, הבלשנות והספרות Ph.D מיכל טל ד"ר דורית למברגר
2012 היחסים בין שפה לחוויה ולרגש Ph.D נפתלי ישראלי ד"ר דורית למברגר
2012 כיצד פועלות מטפורות? פסיכואנליזה כמקרה מבחן Ph.D תאיר כספי ד"ר דורית למברגר
2012 פרדוקס, משחק ושפה אצל ויטגנשטיין, ויניקוט ולאקאן Ph.D רוני כרמלי ד"ר דורית למברגר
2012 מדואליזם לאחדות: תרומות מן המזרח לשאלת יחסי גוף-נפש בפסיכואנליזה Ph.D יורי סלע
2012 האסכולה הפסיכואנליטית הצרפתית והשיח הפילוסופי בצרפת של שנות הששים והשבעים של המאה הקודמת Ph.D נעמי פינס כהני ד"ר דורית למברגר
2012 "גוף מדבר" ו"שפה פרטית" ביצירותיו של דויד גרוסמן: עיון פילוסופי-פסיכואנליטי-ספרותי Ph.D אמיר קלוגמן ד"ר דורית למברגר
2012 פואטיקה של גלות בשירה העברית בת זמננו: קריאה בשירתם של ארז ביטון, חביבה פדיה ומואיז בן הרוש Ph.D עידית רוזן פרופ' אבידב ליפסקר
2012 השיח המיסטי בפסיכואנליזה: צמיחתה של סוגת שיח חדשה בין שתי סוגות שיח מסורתיות Ph.D נעמי שריג ד"ר ענר גוברין
2012 השאלה בדבר השקפות-העולם: מחקר על השפעת תהליכים תרבותיים וחברתיים על מטרות הטיפול הפסיכואנליטי בארצות-הברית Ph.D גדעון לב ד"ר ענר גוברין