עבודות דוקטורט

שנהסמל מיון סטודנט/ית מנחה
2012 מרד, תום ורוק'נ'רול: התנגדות וילדותיות במוזיקת פופ-רוק Ph.D נדב אפל פרופ' מוטי רגב
2012 צילום שחור לבן: הדיאלקטיקה של המסמן הגזעי בצילום ישראלי 1970-1950 Ph.D נועה חזן פרופ' יוסי יונה
2012 "סדר הלימוד": ההנחיות וההדרכות ללימוד התורה שבעל-פה במאתיים השנים האחרונות Ph.D אריאל לורברבוים פרופ' שלמה ז' הבלין
2012 הרמנויטיקה של דה-מיסטיפיקציה: "ישות וזמן" לאור הפסיכואנליזה הפרוידיאנית Ph.D מירי מהבד קוטין פרופ' רוני מירון
2012 "עולמות הגוף" של פון האגנס: אנטומיה כשיח Ph.D ליאת סידס ד"ר לאה דובב
2012 ס' יזהר: פואטיקה ופרסונה של מחבר Ph.D עמית עסיס ד"ר רחל אלבק-גדרון
2012 כתיבה גופנית: תיאוריה של אירועים ספרותיים Ph.D עילי ראונר
2012 אחר שהוא אח: הקשר האחאי והשפעתו על הסובייקט ממבט בינתחומי Ph.D ריבה אלטמן ד"ר דורית למברגר
2012 בין המצרים: מיסטיקה ופרגמטיקה בפסיכואנליזה Ph.D אליס בר נס ד"ר דורית למברגר
2012 פנומנולוגיה של התבהרות Ph.D עירית וופלגור פרופ' רוני מירון