עבודות דוקטורט

שנהסמל מיון סטודנט/ית מנחה
2018 ״ניצוצות של הבנה" - תרומת ההרמנויטיקה של גאדמר למרחב הטיפול הזוגי: קשר זוגי כמפגש מסורות. Ph.D אורלי רובין
2018 "כיצד מרפאת הביבליותרפיה?" איכויותיהן התרפויטיות הייחודיות של פרקטיקות ספרותיות - טיפוליות שונות בטיפול בביליותרפיה - עיון פסיכואנליטי ספרותי Ph.D ליאור גרנות
2018 אופנים גופניים של העברות בטיפול הפסיכואנליטי Ph.D שנער פנקס-סמט
2017 כיצד פועלות מטפורות? פסיכואנליזה כמקרה מבחן Ph.D תאיר כספי
2017 האם הסוביקט של לאקאן הינו ה-Dasein של היידגר? Ph.D אסתי הראל
2017 מצבים מנטליים ראשוניים והמדיום הקולנועי: בחינה של מושגים פסיכואנליטיים באמצעות השפה הקולנועית Ph.D אורית דודאי
2017 ריפוי המטאפסיכולוגיה: השאלה הפסיכופיזית לשאלת הלא מודע בצל פילוסופיית לשון היומיום Ph.D רן האוזן
2017 ספונטניות תקשורת ומשמעות Ph.D עדה מיכל ויינשטיין
2017 תעודת זהות: ייצוגים ביקורתיים של דפוסי זהות באמנות ישראלית עכשוית Ph.D זיוה ילין
2017 היראות, בדיה ומופע: מיצג האישיות באמנות הדיוקן של ברונצינו Ph.D שרית ישראלי