עבודות דוקטורט

שנהסמל מיון סטודנט/ית מנחה
2017 האם הסוביקט של לאקאן הינו ה-Dasein של היידגר? Ph.D אסתי הראל
2017 מצבים מנטליים ראשוניים והמדיום הקולנועי: בחינה של מושגים פסיכואנליטיים באמצעות השפה הקולנועית Ph.D אורית דודאי
2017 ריפוי המטאפסיכולוגיה: השאלה הפסיכופיזית לשאלת הלא מודע בצל פילוסופיית לשון היומיום Ph.D רן האוזן
2017 ספונטניות תקשורת ומשמעות Ph.D עדה מיכל ויינשטיין
2017 תעודת זהות: ייצוגים ביקורתיים של דפוסי זהות באמנות ישראלית עכשוית Ph.D זיוה ילין
2017 היראות, בדיה ומופע: מיצג האישיות באמנות הדיוקן של ברונצינו Ph.D שרית ישראלי
2016 עצמיות: בין שליטה לשייכות Ph.D דניאל זק
2016 "מן ההכרח להעמיד את החיים על יסוד אחר" תפיסתו הדתית-קיומית של פנחס שדה Ph.D יעל ארליכמן פרופ' אבי שגיא
2016 מרחב הבדיה בנפש ובספרות: תהליכי כתיבת בדיון בהיבט ספרותי-פילוסופי ופסיכואנליטי Ph.D מירי רוזובסקי-תובל
2016 הדגם הנשנה ומושג החזרה במחצית השנייה של המאה העשרים: בין אמנות למלאכה Ph.D נעה מורדוך-סימונסון