עבודות דוקטורט

שנהסמל מיון סטודנט/ית מנחה
2010 יעקב שבתאי: האתגר שלא נענה. ניתוח הרמנויטי ואידיאולוגי של התגובות הפרשניות ליצירת שבתאי Ph.D אבי גרפינקל פרופ' הלל וייס
2010 הגישה הכלכלנית להתנהגות האנושית: סקירה היסטורית ואפשרות שילובה בגישות אחרות Ph.D דותן לשם
2010 תפיסת ההשפעה של השירות הצבאי על מהלך החיים: מחקר קוהורט בפריפריה הישראלית Ph.D נטע ארנון-שושני ד"ר אורנה ששון לוי
2010 ההוראה: עיון בהגותו של צבי לם Ph.D יצחק שטרנברג פרופ' אבי שגיא
2010 שינוי בקיבוץ: עיון פילוסופי-ספרותי Ph.D עמי כהנא
2011 אוניברסאליות אימננטית: וילהלם דילתאי והמכנה המשותף המאפשר הבנה אנושית Ph.D אמנון מרום פרופ' רוני מירון
2011 כינונה החברתי של העצמיות: התיאוריה הבין-סובייקטיבית בהגותו של אלפרד שוץ (1899-1959) Ph.D דורון נחום פרופ' רוני מירון
2011 תימהון רדיקלי: שיעורים פוליטיים של אולאמפ דה גוז' Ph.D נורית עילם ד"ר אריאלה אזולאי
2011 דפוס של דיינות: הרב יוסף קאפח Ph.D דוד קאפח פרופ' צבי זוהר
2011 אליעזר ברקוביץ' כתיאורטיקן של ההלכה Ph.D מאיר רוט פרופ' אבי שגיא