עבודות דוקטורט

שנהסמל מיון סטודנט/ית מנחה
2006 סולידריות וליברליזם בכתיבתו של ריצ'רד רורטי והמקרה הישראלי Ph.D יעקב אסולין
2006 התמורות התרבותיות והחברתיות עם כניסתן של נשים לשדה השיח ההלכתי Ph.D רחל גורדין
2006 מה שקיים הוא מעט צער, מעט רחמים וסיבכי ערגות נמוגות: עיון אקזיסטנציאליסטי בפרוזה של יעקוב שבתאי Ph.D יהודית פרנס ולדמן
2006 חגיגות פורים בתל אביב 1936-1908: עיון מחודש במשמעותם של סמלים, מסורת וספירה ציבורית בתרבות עממית ציונית Ph.D חזקי שוהם
2005 נשים יהודיות בברלין ותרבות הנאורות בסוף המאה השמונה-עשרה וראשית המאה התשע-עשרה: ניתוח מגדרי Ph.D נטלי גולדברג ניימרק פרופ' שמואל פיינר
2005 פרשנות טיפולוגית לתיאורי נשים בכתבי יד עבריים מאוירים מימי הביניים Ph.D ענת חן
2005 חקר השפה של ויטגנשטיין כמתודת פרשנות ספרותית Ph.D דורית למברגר
2005 הפסיכואנליזה של השיח השירי: עיון ביצירתם של דוד אבידן ויונה וולך כמקרה מבחן לקריאה לאקאניאנית בשירה Ph.D ענבל רז ברקין
2004 פסיקתו של הרב עובדיה יוסף לנוכח תמורות הזמן Ph.D אריאל פיקאר