עבודות דוקטורט

שנהסמל מיון סטודנט/ית מנחה
2020 הספרות "כנוגדן" - תרומת הממד החתרני בטקסט ספרותי לפרקטיקה הביבליותרפית Ph.D דפנה מילר וסרמן
2020 גויא ובנימין: אלגוריה בלב המודרניות Ph.D אירנה גורדון
2020 פרדיגמת המשחק של ה-'לִילה' - היבטים של כוח, חירות וזהות בשדה המשחק הטיפולי Ph.D דוב בלום-יזדי
2020 היבטים מוסריים בדחיה חברתית בגיל החביון Ph.D חנה פישר גרפי פרופ' ענר גוברין
2020 משפט. שפה, רגש: ביטויים של רגש במעשה השיפוטי בישראל Ph.D גל חן קליינר ד"ר דורית למברגר
2020 הקולות שבלידה-שקטה: חריגה מגבולות הבינאריות המחפיצה והמשְתֶקת Ph.D עדי סגל ד"ר יעקב עקיבא מאשיטי
2020 התבהלה מביטויי מיניות של ילדים: עיון היסטורי-תרבותי בשיח המיניות הילדית באנגליה בעידן הבתר-תעשייתי Ph.D מיכל הירשברג פרופ' חזקי שוהם
2020 שיח שיבת ציון בספרות המקרא: בחינה השוואתית של פרקים במגילת רות, במזמור קכו בתהלים, בנבואות ישעיה השני ובעזרא-נחמיה Ph.D מיה שמואלי
2020 "היחס לאחר: היסוד האתי בסובייקט הפסיכואנליטי לאור הגותם של בובר ולוינס" Ph.D שרון דותן אביב ד"ר דורית למברגר
2020 אגואיזם ונרקיסיזם – שימרו גרעין העצי הפנימי כעקרון אתי ביחסים חברתיים Ph.D אלי כהן