עבודות דוקטורט

שנהסמל מיון סטודנט/ית מנחה
2020 היבטים מוסריים בדחיה חברתית בגיל החביון Ph.D חנה פישר גרפי ד"ר ענר גוברין
2020 משפט. שפה, רגש: ביטויים של רגש במעשה השיפוטי בישראל Ph.D גל חן קליינר ד"ר דורית למברגר
2020 הקולות שבלידה-שקטה: חריגה מגבולות הבינאריות המחפיצה והמשְתֶקת Ph.D עדי סגל ד"ר יעקב עקיבא מאשיטי
2020 התבהלה מביטויי מיניות של ילדים: עיון היסטורי-תרבותי בשיח המיניות הילדית באנגליה בעידן הבתר-תעשייתי Ph.D מיכל הירשברג פרופ' חזקי שוהם
2020 שיח שיבת ציון בספרות המקרא: בחינה השוואתית של פרקים במגילת רות, במזמור קכו בתהלים, בנבואות ישעיה השני ובעזרא-נחמיה Ph.D מיה שמואלי
2020 "היחס לאחר: היסוד האתי בסובייקט הפסיכואנליטי לאור הגותם של בובר ולוינס" Ph.D שרון דותן אביב ד"ר דורית למברגר
2020 אגואיזם ונרקיסיזם – שימרו גרעין העצי הפנימי כעקרון אתי ביחסים חברתיים Ph.D אלי כהן
2020 "בית העם" השוודי מבעד לעדשת המצלמה. הקולנוע של אינגמר ברגמן והאידיאולוגיה הסוציאל-דמוקרטית Ph.D עדי יודקובסקי
2020 "פרויד: מושג הפתולוגיה בעידן הנאורות" Ph.D ציפי בן עמי
2019 אמנות המיצב כסוכן חברתי: אסטרטגיות של הבניית עמדות חברתיות וקהילתיות Ph.D נועם סגל-גלעד ד"ר רחל אלבק-גדרון