עבודות דוקטורט

שנהסמל מיון סטודנט/ית מנחה
2012 "עולמות הגוף" של פון האגנס: אנטומיה כשיח Ph.D ליאת סידס ד"ר לאה דובב
2012 ס' יזהר: פואטיקה ופרסונה של מחבר Ph.D עמית עסיס ד"ר רחל אלבק-גדרון
2012 כתיבה גופנית: תיאוריה של אירועים ספרותיים Ph.D עילי ראונר
2012 אחר שהוא אח: הקשר האחאי והשפעתו על הסובייקט ממבט בינתחומי Ph.D ריבה אלטמן
2012 בין המצרים: מיסטיקה ופרגמטיקה בפסיכואנליזה Ph.D אליס בר נס
2012 פנומנולוגיה של התבהרות Ph.D עירית וופלגור פרופ' רוני מירון
2012 חווית הכפילות בספרות בראי הפסיכואנליזה, הבלשנות והספרות Ph.D מיכל טל
2012 היחסים בין שפה לחוויה ולרגש Ph.D נפתלי ישראלי
2012 פרדוקס, משחק ושפה אצל ויטגנשטיין, ויניקוט ולאקאן Ph.D רוני כרמלי
2012 מדואליזם לאחדות: תרומות מן המזרח לשאלת יחסי גוף-נפש בפסיכואנליזה Ph.D יורי סלע