עבודות דוקטורט

שנהסמל מיון סטודנט/ית מנחה
2008 מוות מוחי בישראל Ph.D נפתלי מוזס ד"ר נח עפרון
2008 היחס לאפיקי מגע סנסואליים ביחס לנשים בשיח ההלכתי היהודי: שער האשה וקולה Ph.D נועם סרי
2009 בסיסי הלגיטימיות של מדינת לאום יהודית בעידן פוסטמודרני Ph.D אסף מלאך פרופ' ברוך זיסר
2009 טקסט, עולם, קורא: מפתחות ליצירתה של נורית זרחי על פי גישתו ההרמנויטית של הנס גיאורג גאדאמר Ph.D גילי פרל-דיין
2009 "על דעת המקום": דפוסי שימוש במורשת ישראל כמקור מידע בפסיקה הישראלית Ph.D אורנה רז
2009 מודלים מושגיים ע"פ תיאוריות של אוטופיה, פער ותשוקה ויישומם בתכנון וביצירה במרחב האורבאני Ph.D יאיר אביגדור
2010 מחקר הרמנויטי של ההיבט הפרשני בתלמוד הבבלי Ph.D איתמר ברנר
2010 הבזות הנשית כשפה אמנותית-תרבותית חדשה Ph.D אורנה אוריין
2010 לפקוח עיניים: עיון ביקורתי במבטם של ארגוני זכויות אדם ישראליים הפועלים בשטחים באמצעות קריאה פרשנית בצילומים ובדו"חות הארגונים Ph.D רות גינזבורג
2010 תופעת הביקורת במעשי חכמים מן התלמוד הבבלי Ph.D שמואל פאוסט